Izrada fazonskih komada

Izrada fazonskih komada od PEHD ili PP materijala

Fazonski komadi

Izrada koljena Ø250mm ÷ Ø900mm ( od 5° do 90°)

Izrada reduciranih T komada Ø250mm ÷ Ø900mm

Račve, razno