Najam opreme za elektrofuzijsko i sučeono zavarivanje

Garniture za zavarivanje cijevi Ø20mm ÷ Ø1000mm