Zavarivanje PE-HD i PP cijevi i folija

Cijevi

Cijevi Ø20mm ÷ Ø1000mm

Folije

Izrada deponija za odlaganje otpada

Izrada hidro izolacije krovova i tavana i ostalo.