PE-HD cjevovodi

U ponudi imamo PE-HD cijevi za vodu (cjevovodi, vodomjerna okna), plin, kanalizaciju (cjevovodi, reviziona okna, šahtovi) te podmorski ispust kanalizacije kao i cijevi za transport šljunka. Nedavno smo isporučili PEHD cijevi za terminal za istovar šljunka. Instalacija se koristi za prijenos šljunka sa transportnih brodova na obalu.

 

Voda

Cjevovodi

Vodomjerna okna

Plin

Cjevovodi

Kanalizacija

Cjevovodi

Reviziona okna

Šahtovi

Podmorski ispust kanalizacije

Transport šljunka

PEHD cijevi upotrijebljene za ovaj posao su boljih karakteristika od običnih čeličnih cijevi. Vijek trajanja im je neusporedivo dulji, lakše su i nisu toliko osjetljive na mehaničko habanje koje se javlja u transportu šljunka.

PEHD cjevovodi služe za čišćenje jezera, vađenje i transport pijeska i šljunka.